Oficina Municipal d’Educació (OME)2022-01-03T21:49:33+02:00
 • coedu coneixement i educació guíxols
 • Escola Bressol Oreneta - Sant Feliu de Guíxols
 • Escola Bressol Oreneta - Sant Feliu de Guíxols
 • Escola Bressol Oreneta - Sant Feliu de Guíxols
 • Escola Bressol Oreneta - Sant Feliu de Guíxols
 • Escola Bressol Oreneta - Sant Feliu de Guíxols
 • Escola Bressol Oreneta - Sant Feliu de Guíxols

L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) és l’organisme interadministratiu de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació en el procés d’escolarització de l’alumnat en els centres finançats amb fons públics en l’àmbit municipal en els nivells d’educació infantil, primària i secundària obligatòria.

Les funcions de l’OME són:

 • Assessorar, informar i orientar les famílies sobre l’oferta educativa dels centres educatius.

 • Rebre sol·licituds d’admissió i comprovar-ne la presentació de tots els requisits, tant durant el període de preinscripció com durant la resta de l’any (matrícula viva), pel que fa a les escoles bressol municipals i a l’etapa d’educació obligatòria.

 • Remetre les sol·licituds als centres educatius escollits en primera opció.

 • Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d’admissió de l’alumnat en el seu àmbit d’actuació.

Cita Prèvia

Educació Infantil 0-3 anys

Educació Primària 3-12 anys

Educació Secundària 12-16 anys

Educació amb ESO

Educació sense ESO

Estudis postobligatoris

Ensenyaments Règim Especial

Notícies

Projecte d’Innovació pedagògica araArt

7 de desembre de 2021|

La dansa és un art consistent a expressar-se mitjançant desplaçaments i moviments del cos. Es fa servir bé com a forma d'expressió, bé com a interacció social, o bé pot estar present en actes espirituals o en altres tipus d'actuacions artístiques. Per aquest motiu a l’Escola Ardenya el curs 2014-2015 van iniciar a Cicle Mitjà i Superior una hora de dansa dins l’horari lectiu.

Go to Top